Project omschrijving

Opdrachtbeschrijving.

Bij een van de grootste producenten op het gebied van verwarmings- en koelingssystemen is een specialist van ons gedetacheerd om een user interface voor complete systemen te ontwerpen en ontwikkelen. Met dit systeem kan een volledig verwarmings- en koelingssysteem in beeld gebracht en geconfigureerd worden. Deze software wordt geschreven in C++ met Qt en QML op embedded Linux, waarbij wordt gecommuniceerd met low-level embedded systemen.

Verwarming