Wij gaan verder waar anderen stoppen.

Ons vertrekpunt voor een functioneel ontwerp is een uitvoerige inventarisatie van de wensen van de klant. De softwareontwikkelaars van iD Software Specialists zetten daarin altijd een stap extra. We verplaatsen ons in de eindgebruiker en denken mee met de klant. Pas als de klant helemaal tevreden is over het functioneel ontwerp beginnen we aan het technisch ontwerp voor de maatwerksoftware.

FUNCTIONEEL & TECHNISCH ONTWERP.

Het functioneel ontwerp

In een functioneel ontwerp beschrijven we in detail het uiteindelijke product. Een prototype van de software kan een onderdeel vormen van het functioneel ontwerp. De ontwikkelaars gebruiken dit als uitgangspunt voor de implementatie, maar het functioneel ontwerp wordt ook gebruikt om de uiteindelijke systeem- en acceptatietesten te ontwikkelen en uit te voeren.

Het technisch ontwerp

Het technisch ontwerp is voor ons niet alleen een leidraad voor de ontwikkeling van het product, maar wordt ook gebruikt als uitgangspunt voor de moduletesten. Het technisch ontwerp kunnen we geheel in eigen beheer doen of samen met de klant uitvoeren.

De implementatie wordt over het algemeen ‘van onder naar boven’ uitgevoerd. Dat wil zeggen dat we eerst de basis leggen met bibliotheken waarin de benodigde functionaliteit is geïmplementeerd. Deze bibliotheken worden op module-niveau getest om de kwaliteit te garanderen. Daarna bouwen we de onderdelen die deze basisfunctionaliteit gebruiken. De uiteindelijk applicatie legt de benodigde verbanden tussen de bibliotheken zodat alles één geheel gaat vormen; het eindproduct.

Bij grotere applicaties kunnen we ook tussentijdse opleveringen definiëren. Deze zogenaamde alfaversies geven de opdrachtgever een beeld van het eindproduct en bieden ruimte om eventueel bij te sturen. De uiteindelijke systeem- en acceptatietesten doen wij bij voorkeur zoveel mogelijk in samenwerking met de opdrachtgever. Dit garandeert de gewenste gebruiksvriendelijkheid en zorgt dat wij een product kunnen opleveren van het hoogste kwaliteitsniveau.

WAAROM KIEZEN VOOR iD SOFTWARE SPECIALISTS?

MEER WETEN OVER ONZE AANPAK?

CONTACT OPNEMEN